ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday49
mod_vvisit_counterYesterday18
mod_vvisit_counterThis week106
mod_vvisit_counterLast week133
mod_vvisit_counterThis month375
mod_vvisit_counterLast month216
mod_vvisit_counterAll days620491
เริ่มนับวันที่ 12 สิงหาคม 2553

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง PDF พิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 13:56 น.

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปวัดป่าศาสดารามข้างหอถังประปา) หมู่ที่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม)

 

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       90,500                                            บาท
 2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4  มีนาคม  2559  เป็นเงิน      86,000         บาท
 4. บัญชีประมาณการาคากลาง......

5.1   แบบ ปร.4

5.2   แบบ ปร.5

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางวรรณิตา  ยอดมงคล        ปลัด อบต.                           ประธานกรรมการ

2. นายคมกริช  ธงยศ               ผู้อำนวยการกองคลัง                          กรรมการ

5. นายอนันต์  แก่นท้าว            หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ          กรรมการ/เลขานุการ

 

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดบ้านกุดฉิมน้อย) หมู่ที่ 5

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม)

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       93,000                                            บาท
 2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดบ้านกุดฉิมน้อย) หมู่ที่ 5  ปริมาณงาน      ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  200 ตารางเมตร
 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4  มีนาคม  2559  เป็นเงิน      88,900         บาท
 4. บัญชีประมาณการาคากลาง......

5.1   แบบ ปร.4

5.2   แบบ ปร.5

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางวรรณิตา  ยอดมงคล        ปลัด อบต.                           ประธานกรรมการ

2. นายคมกริช  ธงยศ               ผู้อำนวยการกองคลัง                          กรรมการ

5. นายอนันต์  แก่นท้าว            หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ          กรรมการ/เลขานุการ

 

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากวัดป่าศาสดารามถึงบ้านนายแนวดี) หมู่ที่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม)

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       93000                                   บาท
 2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อโครงการเดิม ปริมาณงาน       ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4   มีนาคม  2559  เป็นเงิน      88,900        บาท
 4. บัญชีประมาณการาคากลาง......

5.1   แบบ ปร.4

5.2   แบบ ปร.5

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางวรรณิตา  ยอดมงคล        ปลัด อบต.                           ประธานกรรมการ

2. นายคมกริช  ธงยศ               ผู้อำนวยการกองคลัง                          กรรมการ

5. นายอนันต์  แก่นท้าว            หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ          กรรมการ/เลขานุการ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านข้างโรงเรียนบ้านสร้างแห่) หมู่ที่ 3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม)

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       93,000                                            บาท
 2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านข้างโรงเรียนบ้านสร้างแห่) หมู่ที่ 3  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4  มีนาคม    2559  เป็นเงิน      88,900       บาท
 4. บัญชีประมาณการาคากลาง......

5.1   แบบ ปร.4

5.2   แบบ ปร.5

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางวรรณิตา  ยอดมงคล        ปลัด อบต.                           ประธานกรรมการ

2. นายคมกริช  ธงยศ               ผู้อำนวยการกองคลัง                          กรรมการ

5. นายอนันต์  แก่นท้าว            หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ          กรรมการ/เลขานุการ

5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยท้ายบ้านกุดฉิมน้อย ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 5

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม)

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       39,500                                            บาท
 2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยท้ายบ้านกุดฉิมน้อย ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 5  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร
 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มีนาคม    2559  เป็นเงิน      37,693        บาท
 4. บัญชีประมาณการาคากลาง......

5.1   แบบ ปร.4

5.2   แบบ ปร.5

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางวรรณิตา  ยอดมงคล        ปลัด อบต.                           ประธานกรรมการ

2. นายคมกริช  ธงยศ               ผู้อำนวยการกองคลัง                          กรรมการ

5. นายอนันต์  แก่นท้าว            หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ          กรรมการ/เลขานุการ

6.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางผ่านโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม)     หมู่ที่ 6

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม)

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       85,500                                            บาท
 2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางผ่านโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร
 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4  มีนาคม    2559  เป็นเงิน      81,600       บาท
 4. บัญชีประมาณการาคากลาง......

5.1   แบบ ปร.4

5.2   แบบ ปร.5

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางวรรณิตา  ยอดมงคล        ปลัด อบต.                           ประธานกรรมการ

2. นายคมกริช  ธงยศ               ผู้อำนวยการกองคลัง                          กรรมการ

5. นายอนันต์  แก่นท้าว            หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ          กรรมการ/เลขานุการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:45 น.
 

Newsflash