ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday18
mod_vvisit_counterThis week114
mod_vvisit_counterLast week133
mod_vvisit_counterThis month383
mod_vvisit_counterLast month216
mod_vvisit_counterAll days620499
เริ่มนับวันที่ 12 สิงหาคม 2553

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง PDF พิมพ์
ประกาศราคากลาง
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 14:12 น.

 

1.สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5   บ้านกุดฉิมน้อย ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ปร5
สถานที่ก่อสร้าง (ถนนด้านหลังวัด)  หมู่ที่ 5   บ้านกุดฉิมน้อย  
ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00   เมตร ความยาว 50  เมตร  หนา 0.15   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง   หมายเหตุ  
1 ค่างานต้นทุนงานทาง           69,873 1.2726%          88,920   Factor F งานทาง  
            - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0%
            - ดอกเบี้ยเงินกู้     7.0%
              - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
    รวมเป็นค่าก่อสร้าง              88,920 พื้นที่ฝนตก 1  
สรุป   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ              88,900 บาท    
 

แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน
 

 

 

1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง (ด้านหลังวัด) หมู่ที่ 5  บ้านกุดฉิมน้อย ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้ประมาณราคา  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ 80 / 2559  ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559
ประมาณราคาวันที่ 4  มีนาคม 2559 ตามแบบ  ทช.-2-201/45   ทช.-2-202/45
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม หมายเหตุ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 งานผิวจราจรถนนคอนกรีต (คอนกรีต 1:2:4)        -        -    
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  205 ถุง  118  24,190    -    24,190  
  หินกรวด  33 ลบม  460  15,180    -    15,180  
  ทราย  22 ลบม  227  4,994    -    4,994  
  เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.  4 เส้น  231  924    -    924  
  เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.  5 เส้น  315  1,575    -    1,575  
  ตะแกรเหล็ก y-mate ขนาด 0.10x0.30 เมตร ø 4  มม.         200 ตรม           26  5,200    -    5,200  
  แผ่นโฟมกั้นแผงคอนกรีต (รอยต่อ)  20 แผ่น  40  800    -    800  
  ค่าแบบเหล็ก คิดรวม 2 ข้าง           50 เมตร           50  2,500              20  1,000  3,500  
  แอสฟลัสท์           30 ลิตร           75  2,250    -    2,250  
  ลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยแต่ง           20 ลบม.         165  3,300              25  500  3,800  
2 ค่าแรงงานผสมคอนกรีต           30 ลบ.ม.    -              145  4,350  4,350  
3 ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. (คิดที่ระยะทาง 1 กม.)           30 ลบ.ม.    -                12  360  360  
4 ค่าแรงงานเทคอนกรีต หนา 0.15 ม. พร้อมปาดแต่งหน้า         200 ตร.ม.    -                10  2,000  2,000  
5 ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต           75 เมตร    -                10  750  750  
                   
                   
  รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง                          69,873  
  FATOR F งานทาง = 1.2726                          19,047  
  รวมราคาค่าก่อสร้าง                          88,920  
  ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                          88,900  

 

 

 

 

2.สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   บ้านสร้างแห่ ปร5
สถานที่ก่อสร้าง (ด้านข้างโรงเรียน)  หมู่ที่ 3   บ้านสร้างแห่  ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00   เมตร ความยาว 50  เมตร  หนา 0.15   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง   หมายเหตุ  
1 ค่างานต้นทุนงานทาง           69,873 1.2726%          88,920   Factor F งานทาง  
            - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0%
            - ดอกเบี้ยเงินกู้     7.0%
              - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
    รวมเป็นค่าก่อสร้าง              88,920 พื้นที่ฝนตก 1  
สรุป   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ              88,900 บาท    
  แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน      

 

2.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

Pict
สถานที่ก่อสร้าง (ด้านข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 3  บ้านสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้ประมาณราคา  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ 80 / 2559  ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559
ประมาณราคาวันที่ 4  มีนาคม 2559 ตามแบบ  ทช.-2-201/45   ทช.-2-202/45
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม หมายเหตุ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 งานผิวจราจรถนนคอนกรีต (คอนกรีต 1:2:4)        -        -    
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  205 ถุง  118  24,190    -    24,190  
  หินกรวด  33 ลบม  460  15,180    -    15,180  
  ทราย  22 ลบม  227  4,994    -    4,994  
  เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.  4 เส้น  231  924    -    924  
  เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.  5 เส้น  315  1,575    -    1,575  
  ตะแกรเหล็ก y-mate ขนาด 0.10x0.30 เมตร ø 4  มม.         200 ตรม           26  5,200    -    5,200  
  แผ่นโฟมกั้นแผงคอนกรีต (รอยต่อ)  20 แผ่น  40  800    -    800  
  ค่าแบบเหล็ก คิดรวม 2 ข้าง           50 เมตร           50  2,500              20  1,000  3,500  
  แอสฟลัสท์           30 ลิตร           75  2,250    -    2,250  
  ลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยแต่ง           20 ลบม.         165  3,300              25  500  3,800  
2 ค่าแรงงานผสมคอนกรีต           30 ลบ.ม.    -              145  4,350  4,350  
3 ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. (คิดที่ระยะทาง 1 กม.)           30 ลบ.ม.    -                12  360  360  
4 ค่าแรงงานเทคอนกรีต หนา 0.15 ม. พร้อมปาดแต่งหน้า         200 ตร.ม.    -                10  2,000  2,000  
5 ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต           75 เมตร    -                10  750  750  
                   
                   
  รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง                          69,873  
  FATOR F งานทาง = 1.2726                          19,047  
  รวมราคาค่าก่อสร้าง                          88,920  
  ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                          88,900  

 

 

 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ทับผิวทางเดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184  ตารางเมตร Pict
สถานที่ก่อสร้าง (เส้นเลยมัธยมกุดฉิม) หมู่ที่ 6  บ้านกุดฉิมเหนือ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้ประมาณราคา  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ 80 / 2559  ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559
ประมาณราคาวันที่ 4  มีนาคม 2559 ตามแบบ  ทช.-2-201/45   ทช.-2-202/45
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม หมายเหตุ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 งานผิวจราจรถนนคอนกรีต (คอนกรีต 1:2:4)        -        -    
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  188 ถุง  118  22,184    -    22,184  
  หินกรวด  30 ลบม  460  13,800    -    13,800  
  ทราย  20 ลบม  227  4,540    -    4,540  
  เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.  3 เส้น  231  693    -    693  
  เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.  5 เส้น  315  1,575    -    1,575  
  ตะแกรเหล็ก y-mate ขนาด 0.10x0.30 เมตร ø 4  มม.         184 ตรม           26  4,784    -    4,784  
  แผ่นโฟมกั้นแผงคอนกรีต (รอยต่อ)  18 แผ่น  40  720    -    720  
  ค่าแบบเหล็ก คิดรวม 2 ข้าง           46 เมตร           50  2,300              20  920  3,220  
  แอสฟลัสท์           25 ลิตร           75  1,875    -    1,875  
  ลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยแต่ง           20 ลบม.         165  3,300              25  500  3,800  
2 ค่าแรงงานผสมคอนกรีต           28 ลบ.ม.    -              145  4,060  4,060  
3 ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. (คิดที่ระยะทาง 1 กม.)           28 ลบ.ม.    -                12  336  336  
4 ค่าแรงงานเทคอนกรีต หนา 0.15 ม. พร้อมปาดแต่งหน้า         184 ตร.ม.    -                10  1,840  1,840  
5 ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต           75 เมตร    -                10  750  750  
                   
                   
  รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง                          64,177  
  FATOR F งานทาง = 1.2726                          17,495  
  รวมราคาค่าก่อสร้าง                          81,672  
  ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                          81,600  

 

 

3.1สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   บ้านกุดฉิมเหนือ ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ปร5
สถานที่ก่อสร้าง (ถนนเส้นเลยโรงเรียนมัธยมกุดฉิม)  หมู่ที่ 6   บ้านกุดฉิมเหนือ  
ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00   เมตร ความยาว 46  เมตร  หนา 0.15   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184  ตารางเมตร
ที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง   หมายเหตุ  
1 ค่างานต้นทุนงานทาง           64,177 1.2726%          81,672   Factor F งานทาง  
            - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0%
            - ดอกเบี้ยเงินกู้     7.0%
              - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
    รวมเป็นค่าก่อสร้าง              81,672 พื้นที่ฝนตก 1  
สรุป   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ              81,600 บาท    
  แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน            

 

 

 

4.สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับผิวทางคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2   บ้านกุดฉิมพัฒนา ปร5
สถานที่ก่อสร้าง (ถนนสายวัดป่า เซื่อมต่อโครงการเดิม)  หมู่ที่ 2   บ้านกุดฉิมพัฒนา  ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00   เมตร ความยาว 50  เมตร  หนา 0.15   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง   หมายเหตุ  
1 ค่างานต้นทุนงานทาง           69,873 1.2726%          88,920   Factor F งานทาง  
            - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0%
            - ดอกเบี้ยเงินกู้     7.0%
              - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
    รวมเป็นค่าก่อสร้าง              88,920 พื้นที่ฝนตก 1  
สรุป   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ              88,900 บาท    
  แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน            

 

 

 

 

 

4.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

Pict
สถานที่ก่อสร้าง (วัดป่าไปบ้านนายแนวดี เซื่อมต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้ประมาณราคา  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ 80 / 2559  ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559
ประมาณราคาวันที่ 4  มีนาคม 2559 ตามแบบ  ทช.-2-201/45   ทช.-2-202/45
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม หมายเหตุ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 งานผิวจราจรถนนคอนกรีต (คอนกรีต 1:2:4)        -        -    
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  205 ถุง  118  24,190    -    24,190  
  หินกรวด  33 ลบม  460  15,180    -    15,180  
  ทราย  22 ลบม  227  4,994    -    4,994  
  เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.  4 เส้น  231  924    -    924  
  เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.  5 เส้น  315  1,575    -    1,575  
  ตะแกรเหล็ก y-mate ขนาด 0.10x0.30 เมตร ø 4  มม.         200 ตรม           26  5,200    -    5,200  
  แผ่นโฟมกั้นแผงคอนกรีต (รอยต่อ)  20 แผ่น  40  800    -    800  
  ค่าแบบเหล็ก คิดรวม 2 ข้าง           50 เมตร           50  2,500              20  1,000  3,500  
  แอสฟลัสท์           30 ลิตร           75  2,250    -    2,250  
  ลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยแต่ง           20 ลบม.         165  3,300              25  500  3,800  
2 ค่าแรงงานผสมคอนกรีต           30 ลบ.ม.    -              145  4,350  4,350  
3 ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. (คิดที่ระยะทาง 1 กม.)           30 ลบ.ม.    -                12  360  360  
4 ค่าแรงงานเทคอนกรีต หนา 0.15 ม. พร้อมปาดแต่งหน้า         200 ตร.ม.    -                10  2,000  2,000  
5 ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต           75 เมตร    -                10  750  750  
                   
                   
  รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง                          69,873  
  FATOR F งานทาง = 1.2726                          19,047  
  รวมราคาค่าก่อสร้าง                          88,920  
  ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                          88,900  

 

 

 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (ทับผิวทางคอนกรีตเดิม) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

Pict
สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างหอถังประปา หมู่ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้ประมาณราคา  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ 80 / 2559  ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559
ประมาณราคาวันที่ 4  มีนาคม 2559 ตามแบบ  ทช.-2-201/45   ทช.-2-202/45
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม หมายเหตุ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 งานผิวจราจรถนนคอนกรีต (คอนกรีต 1:2:4)        -        -    
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  205 ถุง  118  24,190    -    24,190  
  หินกรวด  33 ลบม  460  15,180    -    15,180  
  ทราย  22 ลบม  227  4,994    -    4,994  
  เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.  4 เส้น  231  924    -    924  
  เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.  4 เส้น  315  1,260    -    1,260  
  ตะแกรเหล็ก y-mate ขนาด 0.10x0.30 เมตร ø 4  มม.        200 ตรม             26  5,200    -    5,200  
  แผ่นโฟมกั้นแผงคอนกรีต (รอยต่อ)  10 แผ่น  40  400    -    400  
  ค่าแบบเหล็ก คิดรวม 2 ข้าง           40 เมตร             50  2,000             20  800  2,800  
  แอสฟลัสท์           20 ลิตร             75  1,500    -    1,500  
  ลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยแต่ง           20 ลบม.          165  3,300             25  500  3,800  
2 ค่าแรงงานผสมคอนกรีต           30 ลบ.ม.    -             145  4,350  4,350  
3 ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. (คิดที่ระยะทาง 1 กม.)           30 ลบ.ม.    -               12  360  360  
4 ค่าแรงงานเทคอนกรีต หนา 0.15 ม. พร้อมปาดแต่งหน้า        200 ตร.ม.    -               10  2,000  2,000  
5 ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต           65 เมตร    -               10  650  650  
                   
                   
  รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง                        67,608  
  FATOR F งานทาง = 1.2726                        18,430  
  รวมราคาค่าก่อสร้าง                        86,038  
  ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                        86,000  

 

 

5.1สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับผิวทางคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2   บ้านกุดฉิมพัฒนา ปร5
สถานที่ก่อสร้าง (ถนนข้างหอถังประปา)  หมู่ที่ 2   บ้านกุดฉิมพัฒนา  ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 5.00   เมตร ความยาว 40  เมตร  หนา 0.15   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง   หมายเหตุ  
1 ค่างานต้นทุนงานทาง           67,608 1.2726%          86,038   Factor F งานทาง  
            - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0%
            - ดอกเบี้ยเงินกู้     7.0%
              - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
    รวมเป็นค่าก่อสร้าง              86,038 พื้นที่ฝนตก 1  
สรุป   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ              86,000 บาท    
  แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน      

 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87  ตารางเมตร

 

 

Pict
สถานที่ก่อสร้าง (ซอยด้านท้ายบ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้ประมาณราคา  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ 80 / 2559  ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559
ประมาณราคาวันที่ 4  มีนาคม 2559 ตามแบบ  ทช.-2-201/45   ทช.-2-202/45
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม หมายเหตุ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 งานผิวจราจรถนนคอนกรีต (คอนกรีต 1:2:4)        -        -    
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  90 ถุง  118  10,620    -    10,620  
  หินกรวด  15 ลบม  460  6,900    -    6,900  
  ทราย  10 ลบม  227  2,270    -    2,270  
  เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.  1 เส้น  231  231    -    231  
  เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.  1 เส้น  315  315    -    315  
  ตะแกรเหล็ก y-mate ขนาด 0.10x0.30 เมตร ø 4  มม.          87 ตรม           26  2,262    -    2,262  
  แผ่นโฟมกั้นแผงคอนกรีต (รอยต่อ)  6 แผ่น  40  240    -    240  
  ค่าแบบเหล็ก คิดรวม 2 ข้าง          29 เมตร           50  1,450            20  580  2,030  
  แอสฟลัสท์             8 ลิตร           75  600    -    600  
  ลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยแต่ง             5 ลบม.        165  825            25  125  950  
2 ค่าแรงงานผสมคอนกรีต          13 ลบ.ม.    -            145  1,885  1,885  
3 ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. (คิดที่ระยะทาง 1 กม.)          13 ลบ.ม.    -              12  156  156  
4 ค่าแรงงานเทคอนกรีต หนา 0.15 ม. พร้อมปาดแต่งหน้า          87 ตร.ม.    -              10  870  870  
5 ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต          29 เมตร    -              10  290  290  
                   
                   
  รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง                          29,619  
  FATOR F งานทาง = 1.2726  งานอาคาร                            8,074  
  รวมราคาค่าก่อสร้าง                          37,693  
  ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                          37,600  

 

6.1สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5   บ้านกุดฉิมน้อย ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ปร5
สถานที่ก่อสร้าง (ซอยด้านท้ายบ้าน) หมู่ที่ 5   บ้านกุดฉิมน้อย  
ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 3.00   เมตร ความยาว 29  เมตร  หนา 0.15   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87   ตารางเมตร
ที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง   หมายเหตุ  
1 ค่างานต้นทุนงานทาง           29,619 1.2726%          37,693   Factor F งานทาง  
            - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0%
            - ดอกเบี้ยเงินกู้     7.0%
              - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
    รวมเป็นค่าก่อสร้าง              37,693 พื้นที่ฝนตก 1  
สรุป   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ              37,600 บาท    
  สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน        
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 10:05 น.
 

Newsflash