ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday45
mod_vvisit_counterYesterday20
mod_vvisit_counterThis week246
mod_vvisit_counterLast week146
mod_vvisit_counterThis month536
mod_vvisit_counterLast month216
mod_vvisit_counterAll days620652
เริ่มนับวันที่ 12 สิงหาคม 2553

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ราคากลาง 488,200  บาท

ปร.4

ปร.5 

 

 

 

แบบ ป.ป.ช.1

 


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,200 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ความสูงถึงระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ภายในปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 60x60 ซม. หลังคามุง             แผ่นกระเบื้องชนิดลอนคู่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็นเงิน 488,200 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

5.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

๑. นางวรรณิตา ยอดมงคล   ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เป็น ประธานกรรมการ

๒. นายคมกริช ธงยศ         ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง                       เป็น    กรรมการ

3. นายอนันต์ แก่นท้าว      ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร เป็น     กรรมการ

 

 

Newsflash